ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ | ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ - 東京メガネ

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท โตเกียว อ็อพติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

“บริษัท โตเกียว อ็อพติคอล (ประเทศไทย) จำกัด” เป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยหมายเลขจดทะเบียน 0105535048291 และมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 593/13-593/14 สุขุมวิทซอย 33/1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หากท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่ง email มาที่ bkktomay@truemail.co.th หรือสามารถโทรหาเราที่ 02-662-3176,02-662-3413,089-891-3860 หมายเลขโทรศัพท์นี้เปิดรับ โทรระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันอังคาร

การตีความ:

  •    บัญชี"  หมายถึงบัญชีที่คุณจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์หากคุณต้องการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์
  • "การฝ่าฝืนหน้าที่"หมายถึงการละเมิด (i) ภาระผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ของสัญญาที่จะดูแลตามสมควรหรือใช้ทักษะตามสมควรในการปฏิบัติตามสัญญา หรือ (ii) หน้าที่ตามกฎหมายทั่วไปในการดูแลตามสมควรหรือใช้ทักษะตามสมควร (แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่เข้มงวดกว่านั้น)
  • "วันทำการ"หมายถึง วันที่ไม่ (i) วันอังคาร

ผลที่ตามมา

   ผลที่ตามมาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำไปใช้กับคำสั่งซื้อและสัญญาทั้งหมดที่เราทำหรือจะทำโดยเราสำหรับการขายและจัดหาผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อให้เรา โปรดให้คำแนะนำในการจัดส่งหรือยอมรับการส่งมอบของ ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างไม่มีเงื่อนไข เงื่อนไขใด ๆ ที่คุณส่ง เสนอ หรือกำหนดเงื่อนไขในรูปแบบใด ๆ และในเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอีเมลหรือวาจา จะได้รับการยกเว้นและยกเว้นโดยชัดแจ้ง ไม่ ข้อกำหนดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะมีผลผูกพันเว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยเรา

     สัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร

      โดยไม่คำนึงถึงราคาก่อนหน้านี้ที่คุณเคยเห็นหรือได้ยิน เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสั่งซื้อ จากนั้นคุณจะถูกแสดงหรือบอก (บนเว็บไซต์) ถึงค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมี และค่าธรรมเนียมการจัดส่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    คุณจะต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวน ณ เวลาที่สั่งซื้อโดยแจ้งรายละเอียดบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณจากบริษัทบัตรเครดิตหรือเดบิตให้เราทราบ ซึ่งเราต้องการเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ หรือคุณสามารถชำระเงินด้วยวิธีใดก็ตามที่เราได้กล่าวไว้ว่าเป็นที่ยอมรับสำหรับเรา แต่ในกรณีใด ๆ เราจะไม่ผูกพันในการจัดหาก่อนที่เราจะได้รับเงินที่เคลียร์เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบเครดิต เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอรูปแบบการชำระเงินบางรูปแบบและส่งต่อคุณไปยังรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ ของเรา คุณรับรองว่ารายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเราจะถูกต้องว่าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือบัญชีหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นของคุณเอง เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อไปยังไซต์ คุณยอมรับว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในปัจจุบัน ณ วันที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งที่คุณส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของคุณยังคงใช้ได้เป็นข้อเสนอจนกว่าเราจะออกคำยืนยันคำสั่งซื้อ หรือหากก่อนหน้านี้ เมื่อเราได้รับแจ้งให้คุณเพิกถอนคำสั่งซื้อของคุณ เราจะไม่มีหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณจนกว่าเราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ อีเมล จดหมาย โทรสาร หรือการตอบรับคำสั่งซื้อของคุณโดยเรามีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ ในการรับทราบดังกล่าว เราอาจให้หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา ในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อจากคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงสินค้าที่ไม่เพียงพอ หรือเราอาจเสนอผลิตภัณฑ์อื่นให้กับคุณ (ในกรณีนี้ เราอาจขอให้คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้งก่อน) สัญญาจะต้องเกิดขึ้นและเราจะต้องผูกพันตามกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ การยอมรับจะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยชัดแจ้งทางอีเมลถึงคุณ ในเอกสารที่เรียกว่า "การยืนยันคำสั่งซื้อ" ที่ระบุว่าเรากำลังยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ การยืนยันคำสั่งซื้อของเราจะถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อเราได้จัดส่งไปแล้ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันของคุณในการชำระเงินให้เราก่อนหน้านี้ เราอาจส่งใบแจ้งหนี้ถึงคุณเมื่อใดก็ได้หลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว จนกว่าจะถึงเวลาที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ และคุณขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หากเราหรือคุณได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่เราจะยอมรับ เราจะคืนเงินที่คุณหรือบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณชำระเงินให้กับเราทันทีสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ให้กับคุณนั้นถูกต้อง แต่ราคาของคำสั่งซื้อของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการยอมรับของเรา หากราคาสำหรับคำสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ เราจะติดต่อคุณและขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการดำเนินการตามราคาที่แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ยืนยันการจัดส่งในการยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น เราจะไม่จำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นใดที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าเราจะได้ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น คุณต้องส่งข้อมูลเว็บไซต์ที่ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดมาให้เราหรือเว็บไซต์เท่านั้น และคุณต้องทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

การจัดส่ง

    เราจะจัดส่งสินค้าให้กับคุณ ณ สถานที่จัดส่งที่คุณร้องขอในคำสั่งซื้อของคุณและภายในเวลาที่เราระบุไว้ ณ เวลาที่สั่งซื้อของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกรอบเวลาที่ระบุ หากมีสถานการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นที่ทำให้เวลาการส่งมอบล่าช้า เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราคาดหวังว่าเราไม่สามารถจัดส่งตามวันที่จัดส่งโดยประมาณได้ แต่ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุน ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ของการจัดส่งล่าช้า ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องลงนามในการส่งมอบ คุณตกลงที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อหาข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง หรือความเสียหายที่ชัดเจนใดๆ ก่อนที่คุณจะลงนามในการส่งมอบ คุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไว้ในกรณีที่ต้องมีการหารือกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคต ความเสี่ยงทั้งหมดในผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านถึงคุณเมื่อมีการจัดส่ง ยกเว้นในกรณีที่การจัดส่งล่าช้าเนื่องจากการละเมิดภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญา ความเสี่ยงจะหายไปในวันที่การจัดส่งจะเกิดขึ้นแต่สำหรับการละเมิดของคุณ นับตั้งแต่เวลาที่ความเสี่ยงส่งผ่านถึงคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือถูกทำลายของผลิตภัณฑ์ คุณต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เครื่องมือมีคมใดๆ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพร้อมสำหรับการรับผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยโดยไม่ล่าช้าเกินควรและเราระบุไว้ตามสมควรเมื่อใดก็ได้ หากคุณไม่พร้อมที่จะรับการจัดส่งหรือไปรับ เราอาจทิ้งการ์ดไว้เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งใหม่หรือการรับจากผู้ให้บริการ หากการจัดส่งหรือการรับสินค้าเกิดความล่าช้าจากการที่คุณปฏิเสธที่จะรับการส่งมอบอย่างไร้เหตุผล หรือหากคุณไม่ (ภายในสามวันนับจากความพยายามครั้งแรกของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ) ยอมรับการส่งมอบหรือรับผลิตภัณฑ์จากผู้ขนส่ง เราอาจ (โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้เรา) ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้: เรียกเก็บเงินคุณสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเราตามสมควร; หรือไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการจัดส่งหรือรับสินค้าอีกต่อไป และแจ้งให้คุณทราบว่าเรากำลังยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งในกรณีนี้เราจะคืนเงินให้กับคุณหรือบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณตามความเหมาะสม เงินใดๆ ที่จ่ายให้กับเราแล้วภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง หักค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลของเรา (รวมถึงการพยายามจัดส่งแล้วส่งคืนผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมการจัดเก็บใดๆ) เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณและตรงตามข้อกำหนดส่วนบุคคลของคุณ เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะตรงตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณ คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานและไม่ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ที่คุณอาจมี และเมื่อไม่เป็นเช่นนั้น การติดตั้งนั้นอาจมีความไม่สมบูรณ์และข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องจากฝั่งของคุณ

การยกเลิก

เราอาจยกเลิกสัญญาหากผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมจำหน่ายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีนี้ และคืนเงินที่คุณชำระไว้

 การคืนสินค้า

 โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณสำหรับข้อบกพร่องกับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถยกเลิกสัญญาและส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งใด ๆ ให้กับเราด้วยเหตุผลใดก็ตามหากคุณไม่พอใจกับมัน โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับจากวัน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องและการคืนสินค้าภายใต้ความเสี่ยงของเรา หนังสือแจ้งจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ bkktomay@truemail.co.th หนังสือแจ้งของคุณจะถือว่าได้ส่งแล้วในวันที่ส่ง เมื่อคุณครอบครองสินค้าแล้ว คุณมีหน้าที่เก็บรักษาและดูแลสินค้าตามสมควร สินค้าจะต้องส่งคืนให้เราในสภาพเดิม หากคุณต้องการคืนสินค้าให้กับเราโดยตรงโดยไม่ต้องใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่ง สินค้ามีข้อบกพร่อง เรารับประกันว่าสินค้าจะถูกจัดส่งโดยไม่มีความเสียหายตามปริมาณที่สั่ง; และผลิตภัณฑ์จะสอดคล้องกับข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดของผู้ผลิตตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์หรือในเนื้อหาผลิตภัณฑ์ของเรา ณ เวลาที่สั่งซื้อของคุณ ความแตกต่างเล็กน้อยในด้านวัสดุ สี น้ำหนัก ขนาด การออกแบบ และคุณสมบัติอื่นๆ อาจเกิดขึ้นในขอบเขตที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำที่เผยแพร่ล่าสุดของผู้ผลิตตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์หรือในตัวผลิตภัณฑ์ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด เราพยายามอย่างหนักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้เราทราบว่า

ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง

   คุณตกลงที่จะรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพปัจจุบันเพื่อให้เรา (หรือตัวแทนของเรา) สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อเป็นการเยียวยาคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง เราอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณและให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยทันที รวมถึงคุณระบุรายละเอียดที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับวิธีการกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์เสียหายหรือชำรุด และคุณแจ้งหมายเลขบันทึกการจัดส่งและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เราต้องการตามสมควร หากคุณต้องการให้เราซ่อมแซม เปลี่ยน หรือคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง และเราพบว่าผลิตภัณฑ์: ถูกใช้ในทางที่ผิด ถูกละเมิด หรือถูกละเลย ดูแลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ความประมาท ความเสียหาย หรือภาวะผิดปกติ หรือมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการพยายามดัดแปลงหรือซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้อง หรือได้รับการจัดการหรือใช้โดยขัดต่อคำแนะนำของเราหรือของผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือเสื่อมสภาพจากการสึกหรอตามปกติ หลังจากจัดส่งโดยเรา เราอาจตัดสินใจที่จะไม่ซ่อมแซม เปลี่ยน หรือคืนเงินให้กับคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เราอาจขอให้คุณชำระค่าขนส่งและค่าบริการที่เหมาะสมทั้งหมดตามมาตรฐานปัจจุบันของเรา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ หรือรายละเอียดการชำระเงินที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอันเป็นผลตามมา

  บัตรกำนัล

คุณสามารถใช้บัตรกำนัลส่งเสริมการขายเพื่อชำระค่าสินค้าบนเว็บไซต์ได้ หากคุณมีบัตรกำนัลส่งเสริมการขาย บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณสามารถใช้บัตรกำนัลนั้นได้ และคุณสามารถมอบหมายสิทธิ์ในการใช้บัตรกำนัลนั้นได้ ในกรณีที่มีการฉ้อโกง ความพยายามในการหลอกลวง หรือในกรณีที่สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบัตรของขวัญหรือการแลกบัตรกำนัลนั้นบนเว็บไซต์ เรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของคุณและ/หรือกำหนดให้มีการดำเนินการอื่น วิธีการชำระเงิน. เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การโจรกรรม หรือการอ่านบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง เงื่อนไขในการแลกบัตรกำนัลส่งเสริมการขาย: เราอาจออกบัตรกำนัลส่งเสริมการขายที่อาจใช้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวซึ่งเราจะส่งให้คุณทางอีเมล บัตรส่งเสริมการขายสามารถแลกได้บนเว็บไซต์เท่านั้น บัตรส่งเสริมการขายสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น สามารถแลกได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ แบรนด์แต่ละแบรนด์อาจไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นบัตรกำนัล เครดิตของบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ชำระค่าผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามนอกเหนือจากเรา หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่ามูลค่าของบัตรส่งเสริมการขาย จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตคงเหลือให้กับคุณ เครดิตของบัตรส่งเสริมการขายจะไม่ทำให้เกิดดอกเบี้ยและไม่มีมูลค่าเงินสด หากเครดิตของบัตรส่งเสริมการขายไม่เพียงพอสำหรับการสั่งซื้อที่คุณต้องการ คุณสามารถชดเชยส่วนต่างผ่านการชำระเงินได้ การจำกัดความรับผิด ข้อนี้มีผลเหนือกว่าข้ออื่นๆ ทั้งหมดและกำหนดความรับผิดทั้งหมดของเรา และการเยียวยาเฉพาะของคุณแต่เพียงผู้เดียว สำหรับ: ประสิทธิภาพ การไม่ปฏิบัติตาม ประสิทธิภาพที่อ้างว่า หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสัญญา หรือไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน); หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการเข้าหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัด: ความรับผิดของเราสำหรับ (i) การฉ้อโกง; (ii) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ของเรา; หรือ (iii) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้; หรือสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค เราไม่รับประกันและเราไม่รวมความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงโดยใช้ไซต์; และเราไม่รวมความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการส่งหรือการรับหรือความล้มเหลวในการส่งหรือรับเนื้อหาใด ๆ ในลักษณะใดก็ตาม และคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงได้โดยใช้ไซต์ในการตัดสินใจซื้อ คุณควรสอบถามข้อมูลของคุณเองก่อนที่จะสร้างความคิดเห็นของคุณเองและดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลดังกล่าว เราไม่ยอมรับและขอยกเว้นความรับผิดใด ๆ สำหรับการฝ่าฝืนหน้าที่นอกเหนือจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อ: การสูญเสียรายได้; การสูญเสียผลกำไรจริงหรือที่คาดหวัง; การสูญเสียสัญญา การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียเงินออมที่คาดหวัง การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียเวลาดำเนินการ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญหาย เสียหาย หรือเสียหายของข้อมูล การสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ การจัดการการรับประกันและข้อร้องเรียน เราจะปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยทักษะและความเอาใจใส่ที่สมเหตุสมผล เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะพยายามแก้ไขข้อกังวลของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และจะติดต่อคุณเมื่อได้รับการสอบถามหรือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการรับประกัน ผู้ผลิตจะต้องมีส่วนร่วมบ่อยครั้ง และอาจใช้เวลานานกว่าในการแก้ไขปัญหาการสอบถามหรือการร้องเรียนดังกล่าว ในกรณีที่มีการร้องเรียน จะช่วยเราได้หากคุณสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของการร้องเรียนของคุณได้อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และส่งสำเนาคำสั่งซื้อหรืออย่างน้อยหมายเลขคำสั่งซื้อที่เรามอบหมายให้คุณในการรับทราบหรือยืนยันคำสั่ง. หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ จากเราภายในห้าวันทำการ โปรดสอบถามเพิ่มเติม ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อีเมลของคุณอาจติดอยู่ในตัวกรองสแปมของเราหรือไม่ติดต่อเรา หรือการติดต่อที่เราส่งถึงคุณอาจไปไม่ถึงคุณ สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการละเมิด อุปสรรค หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำของพระเจ้า การกระทำของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแฮ็กเกอร์ ซัพพลายเออร์ รัฐบาล หน่วยงานกึ่งรัฐบาล หน่วยงานเหนือระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น) การจลาจล การจลาจล ความวุ่นวายในพลเรือน สงคราม การสู้รบ ปฏิบัติการคล้ายสงคราม เหตุฉุกเฉินระดับชาติ การก่อการร้าย การละเมิดลิขสิทธิ์ การจับกุม การพันธนาการ หรือการกักขังหน่วยงานที่มีอำนาจ การนัดหยุดงาน การรวมกลุ่ม หรือล็อค- คนงานไม่อยู่ โรคระบาด ไฟไหม้ การระเบิด พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง สภาพอากาศ แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ เครื่องจักรชำรุด ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ความล้มเหลวหรือปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้า โทรคมนาคม หรืออินเทอร์เน็ตขัดข้อง) การขาดแคลนหรือการไม่สามารถจัดหาวัสดุ วัสดุ อุปกรณ์หรือการขนส่ง (เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย") ค่าเริ่มต้น การเลิกกิจการ หากคุณ (i) ฝ่าฝืนภาระผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้สัญญา; หรือ (ii) แจ้งให้เจ้าหนี้รายใด ๆ ของคุณทราบว่าคุณได้ระงับหรือกำลังจะระงับการชำระเงินหรือมีการสั่งซื้อหรือมีมติในการเลิกกิจการหรือมีคำสั่งทางการบริหารหรือแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการของคุณ กิจการ ธุรกิจ และทรัพย์สิน หรือผู้รับบริการ และ/หรือ ผู้จัดการ หรือผู้รับบริการทางปกครองได้รับการแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการหรือพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ ซึ่งให้สิทธิศาลหรือเจ้าหนี้ในการแต่งตั้งผู้รับบริการ และ/หรือ ผู้จัดการ หรือผู้รับบริการทางปกครอง หรือ ผู้บริหารที่ให้สิทธิศาลในการสั่งเลิกหรือคำสั่งล้มละลาย หรือคุณดำเนินการหรือประสบกับการกระทำที่คล้ายคลึงหรือคล้ายคลึงกันอันเป็นผลมาจากหนี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ เราอาจยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องทันทีโดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บเงินล่วงหน้าใด ๆ และคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราสำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่มีลักษณะอันเป็นผลจากการยกเลิกดังกล่าวและจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดจากเรา คุณจะต้องชำระทันที การสิ้นสุดสัญญาจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือเรา การสิ้นสุดสัญญาจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับหรือการบังคับใช้ต่อไปของบทบัญญัติใด ๆ ที่ตั้งใจไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่จะมีผลใช้บังคับหรือดำเนินการต่อในหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว ประกาศใดๆ ภายใต้สัญญาจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจจัดส่งโดยการจัดส่งส่วนบุคคล หรือโดยจดหมายจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าหรือที่บันทึกไว้ หรือทางอีเมลที่ส่งถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลของฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งทราบครั้งสุดท้าย

 การแจ้งให้ทราบ

 การแจ้งใด ๆ ที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าใช้เวลาสองวันทำการหลังจากที่มีการโพสต์หากที่อยู่ของผู้รับอยู่ในประเทศไทย การแจ้งใด ๆ ที่ให้ทางอีเมลจะถือว่าได้ดำเนินการแล้วเมื่ออีเมลได้รับการพิสูจน์ว่าได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ ในการพิสูจน์บริการดังกล่าว จะต้องเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าจดหมายหรืออีเมลได้รับการจ่าหน้าอย่างถูกต้อง และแล้วแต่กรณี ให้โพสต์เป็นจดหมายส่งมอบแบบชำระเงินล่วงหน้าหรือที่บันทึกไว้ หรือที่จัดส่งหรือรายงานการจัดส่งที่ได้รับ การโฆษณาบนเว็บไซต์ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานมาตรฐานการโฆษณา

 ทั่วไป

เราจะเก็บบันทึกคำสั่งซื้อของคุณและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เป็นเวลาหกปีหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อการอ้างอิงในอนาคต เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์และเก็บสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำสั่งซื้อของคุณ การรับทราบ และการยืนยันคำสั่งซื้อ ไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยเราหรือคุณในการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาใด ๆ จะต้องดำเนินการเป็นการสละสิทธิดังกล่าวหรือขยายไปสู่หรือส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์อื่น ๆ หรือที่ตามมาหรือทำให้สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมันหรือใน ปรับเปลี่ยนหรือลดสิทธิของเราหรือของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาเหล่านี้ หากข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาจะกลายเป็นหรือได้รับการประกาศโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลใดๆ ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใดๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ ตราบใดที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาเหล่านี้สามารถมีผลใช้บังคับต่อไปได้โดยไม่มีข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คุณจะต้องไม่มอบหมาย โอน บันทึก เรียกเก็บเงิน ทำสัญญาช่วง สร้างความไว้วางใจหรือจัดการในลักษณะอื่นใดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา หรือทั้งหมดหรือใด ๆ ของสิทธิ์หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา . ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาเหล่านี้ที่จะสร้างหรือถือว่าเป็นการสร้างหุ้นส่วน ตัวแทน หรือความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างระหว่างคุณกับเรา ไม่มีบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาจะได้รับสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงหรือมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากข้อกำหนดใด ๆ แม้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อกำหนดดังกล่าวหรือได้ระบุต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อกำหนดเหล่านี้ & เงื่อนไขหรือสัญญาที่ยินยอมต่อข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขและสัญญาเหล่านี้ (และภาระผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายไทย ทั้งเราและคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลไทย การติดต่อ การติดต่อ และการติดต่อระหว่างเราจะต้องกระทำหรือดำเนินการเป็นภาษาไทย การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขธุรกิจทั่วไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดจะถูกโพสต์ทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่